Cover-IMO-Environmental-Finance-and-Development

Autorice: Sanja Tišma, Ana Maria Boromisa i Ana Pavičić Kaselj

Izdavač: Routledge

Godina: 2012.

U izdanju londonskog izdavača Routledge objavljena je knjiga Environmental Finance and Development, čije su autorice znanstvenice Insituta za razvoj i međunarodne odnose Sanja Tišma, Ana Maria Boromisa i Ana Pavičić Kaselj.
Knjiga se bavi pitanjima financiranja okoliša u procesu usklađivanja s EU.
Temeljem komparativnih analiza nacionalnih strategija zaštite okoliša i financijskih potreba, kao i njihove povezanosti sa strateškim razvojnim dokumentima u pet odabranih država (Bugarska, Rumunjska, Slovenija, Hrvatska i Turska), na 200 stranica knjiga identificira glavna postignuća i postojeće izazove u osnovnim područjima regulative okoliša: zaštita prirode, vode, otpad, zrak i promjena klime.
Na svako je područje primjenjen isti koncept: predstavljeno je sadašnje stanje, te je dan pregled institucionalnih i pravnih okvira. Tematizirana je podjela kompetencija među akterima na istim ili različitim razinama, procjenjeni su troškovi implementacije, i identificirani mogući izvori financiranja.

Knjiga je dostupna ne engleskom jeziku.

Share:
Skip to content