3

Autor: Marek Dabrowski

Za izdavača: Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica

Uredništvo: Dr. sc.  Ana-Maria Boromisa; Dr. sc.  Nevenka Čučković, Dr. sc. Krešimir Jurlin

Godina: 2014.

ISSN 1849-0220

U novom broju IRMO Occasional Paper Dr. Marek Dabrowski iz varšavskog Centra za društvena i ekonomska istraživanja (CASE) iz Poljske analizira makroekonomske performanse zemalja središnje i istočne Europe u novom mileniju, te ističe glavne čimbenike koji su odredili promijene pokazatelja tijekom vremena. Cijela je ova regija još od 2008. godine pogođena globalnom i europskom financijskom krizom čije negativne posljedice nisu do danas prevladane. Dok se skala negativnog udara i rezultirajućih makroekonomskih posljedica razlikuje individualno od zemlje do zemlje, kriza otkriva i neke zajedničke ranjivosti  poput visoke ovisnosti o ekonomskim kretanjima  u naprednim zemljama zapadne i sjeverne Europe, kao i od promjena u globalnim tokovima kapitala koje određuju monetarne politike glavnih središnjih banaka; ograničeni prostor za manevar nacionalnih makroekonomskih politika; nedovršene agende domaćih ekonomskih reformi i slično. Zbog toga su makroekonomski izgledi ovih zemalja poslije krize nejasni i puni izazova. Skori povratak visokih stopa ekonomskog rasta sa početka i sredine 2000-tih nije zato izvjestan.

IRMO Occasional Papers 1/2014 – CEE Economies in the New Millennium: Their Strengths, Vulnerabilities and Forthcoming Challenges / Marek Dabrowski

Share:
Skip to content