IRMO OP 1_2015- naslovnica kao slika

Autori: Jacques Pelkmans i Andrea Renda

Za izdavača: Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica

Uredništvo: Dr. sc.  Ana-Maria Boromisa; Dr. sc.  Nevenka Čučković, Dr. sc. Krešimir Jurlin

ISSN 1849-0220

U ovom broju dr. sc. Jacques Pelkmans i dr.sc. Andrea Renda, iz briselskog Centra za proučavanje europskih politika  – CEPS iz Belgije analiziraju dvojbene i kompleksne veze između EU regulative i inovacija u gospodarstvu, te razmatraju  potencijal nekih regulatirnih pristupa za jačanje inovacija, kao i čimbenike koji utječu na smanjivanje poticaja za inovacije. Pri tome koriste  pristup  istraživanju  tzv. ekosustava regulacija i inovacija, te proučavaju međuveze oba ekosustava. Ova se opća analiza i pregled nadopunjuje analizom sedam studija slučaja, i to dvije horizontalne i pet sektorskih studija. Nalazi njihova istraživanja pokazuju da u nekim slučajevima regulacija može biti snažan poticaj inovacijama, te kako je EU regulativa važna u svim fazama inovacijskog procesa. Nadalje, predetaljna i preskriptivna regulativa sklonija je gušiti inovacijsku aktivnost, dok je fleksibilnija EU regulativa sklonija poticanju inovacija. Trendovi u posljednjih trideset godina pokazuju značajnu preobrazbu prirode EU regulative kao i poboljšanje njezine kvalitete, poglavito  kroz proces produbljivanja unutarnjeg tržišta, što ima tendenciju povoljnog i trajnog učinka na stopu inovacija u EU.

IRMO Occasional Papers 1/2015 – Does EU Regulation Hinder or Stimulate Innovation? / Jacques Pelkmans, Andrea Renda

Share:
Skip to content