152582164364222772511731935_scan0101

Autor: Damir Grubiša

Izdavači: Barbat

Godina: 2000.

ISBN 953-181-031-1

Autor analizira renesansne političke ideje u kontekstu njihova nastajanja. Posebno analizira međunarodno-politički kontekst i stupanj međunarodnih odnosa koji je omogućio pojavu i razvoj pojedinačnih političkih ideja. Analizira stupanj razvoja diplomacije u doba renesanse i doprinos političkih mislilaca kao što su Niccolo’ Machiavelli, Francesco Guicciardini, Giovanni Botero, Baldassare Castiglione, Frane Petris i Tommaso Campanella.

Share:
Skip to content