IMG_7347

Urednici: Tugomir Filipan, Sanja Tišma i Anamaria Farkaš

Izdavač: IRMO

Godina: 2007.

ISBN 978-953-6096-38-1

Sažetak
Radovi su sjedinili interdisciplinarne nalaze istraživanja s područja kemije, biologije, poljoprivrede, strojarstva, građevinarstva, tehnologije i veterinarstva te su predložena tehnološka rješenja za primjenu prirodnog zeolita u zaštiti okoliša, obradi otpadnih voda, smanjenju utjecaja onečišćenja tla i zraka. Prikazana je i gospodarska isplativost korištenja baš tih predloženih tehnoloških rješenja u odnosu na neke druge, na tržištu dostupne proizvode. Za ekonomsko-ekološko vrednovanje preporuča se procjena isplativosti, analiza troškova i koristi, koja uz tržišno mjerljive čimbenike, u analizu uključuje i društvene i ekološke faktore.

Share:
Skip to content