analitička podloga

Autori:
dr.sc. Ana-Maria Boromisa
dr.sc. Hrvoje Butković
dr.sc. Nevenka Čučković
dr.sc. Marina Funduk
dr.sc. Krešimir Jurlin
Marko Kovačić, dipl.iur.
dr.sc. Jakša Puljiz (voditelj istraživanja)
mag. pol. Ivana Skazlić
doc. dr.sc. Stjepan Šterc
dr.sc. Sanja Tišma

Izdavač: IRMO

Godina: 2017.

Tim istraživača iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose u suradnji s vanjskim suradnicima izradio je analitičku studiju za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu identificiranja razvojnih trendova te promjena u razvojnim potrebama Republike Hrvatske u četrnaest tematskih područja u razdoblju nakon pristupanja Europskoj uniji. Tematska područja su utvrđena u skladu s područjima koji odgovaraju ciljevima strategije Europa 2020 uz jedno dodatno područje koje se odnosi na demografski razvoj.

Studija je ujedno poslužila kao analitička podloga za izradu Izvješća o napretku u provedbi Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020., a koje je MRRFEU bio dužan izraditi do kraja rujna 2017. god. i poslati Europskoj komisiji.

Share:
Skip to content