Screen Shot 01-09-20 at 01.19 PM

Studija o migracijama „Enhanced cooperation to tackle migration – Western Balkans and the Berlin Process“ autorice Senade Šelo Šabić, više znanstvene suradnice u Institutu, rezultat je aktivnosti u okviru South East European Think Tank Network čiji je IRMO partner. SEE Think Tank Network okuplja think tank organizacije, organizacije civilnog društva i pojedince iz šest zemalja Zapadnog Balkana plus Slovenija i Hrvatska. Cilj aktivnosti ove mreže jeste praćenje i analiza javnih politika i inicijativa u okviru Berlinskog procesa te davanje preporuka o tim politikama.

Predstavljanje publikacije i konferencija na temu migracija održana je u 5. srpnja 2018. u Media centru u Beogradu uz brojnu publiku i novinare. Tema migracija je aktualna i interes publike je bio veliki. Publikacija je dostupna i u e-formatu na http://idscs.org.mk/en/portfolio/enhanced-cooperation-tackle-migration-western-balkans-berlin-process/

Share:
Skip to content