Institut za razvoj i međunarodne odnosne (IRMO) sudjeluje u projektu ”3 Seas Digital Highway” u sklopu kojeg je objavljena publikacija pod nazivom ”The Digital 3 Seas Initiative – Mapping the Challenges to Overcome.” Viši stručni suradnik IRMO-a mr. sc. Krševan Antun Dujmović jedan je od autora ove publikacije, te je analizirao stanje digitalne ekonomije i cyber sigurnosti u Hrvatskoj.

U izradi publikacije sudjelovali su i autori sa Instituta Kosciuszko iz Krakowa, GLOBSEC Policy Instituta iz Slovačke, New Strategy Centra iz Rumunjske, think tanka International Center for Drefence and Security (RKK – ICDS) iz Estonije, te Antall József Knowledge Centra (AJKC) iz Mađarske. IRMO i ove institucije, zajedno sa institutom  Center for European Policy Analysis (CEPA) iz Washingtona, SAD, su ujedno i partneri u projektu Digitalne inicijative 3 mora.

U publikaciji se obrađuje tema cyber sigurnosti kao dimenzije koja se tiče sva tri stupa Inicijative 3 mora – energetike, pometenog povezivanja i digitalizacije. Kako bi se upotpunila slika regije 3 mora, u publikaciji se analiziraju i ICT sektor, digitalne vještine i industrija, 5G mreža, te sve važnija umjetna inteligencija i robotika.

Publikacija navodi kako jačanje 5G mreže predstavlja nukleus ideje o povezivanju regije 3 mora putem projekta ”3 Seas Digital Highway.” Za premošćivanje razlika u komunikacijskoj infrastrukturi potreba je implementacija tehnologije 5G koja bi trebala upotpuniti energetsku i prometnu infrastrukturu koja će biti izgrađena u sklopu projekata Inicijative 3 mora, a projekt ”3 Seas Digital Highway” trebao bi omogućiti bolji i sigurniji transfer podataka između sjevera i juga regije.

U publikaciji se zaključuje kako bi jačanje cyber sigurnosti trebalo biti temelj razvijanja novih projekta unutar Inicijative 3 mora. Sektori poput energetike i prometne infrastrukture su izrazito izloženi cyber napadima, a cyber sigurnost i sigurna rješenja su preduvjet suradnje u regiji.

Izradu ove publikacije su poduprli Ministarstvo vanjskih poslova Republike Poljske, kompanija Microsoft i Lewiatan, konfederacija poljskih kompanija.

Projekt ”3 Seas Digital Highway” uključen je na listu prioritetnih projekata Inicijative 3 mora za međusobno povezivanje tijekom summita ove Inicijative održanog 17. rujna 2018. u Bukureštu.

Pokrenuta 2016. godine u zemljama koje se nalaze između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora, Inicijativa 3 mora predstavlja izvanredan napor za postizanjem povezanosti u područjima energetike, prometa i digitalizacije. Ova inicijativa  teži ka integraciji između dvanaest zemalja: Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije, a radi jačanja gospodarske konkurentnosti, bolje povezanosti i kohezije u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Share:
Skip to content