naslovnica članka

Autorice: Sanja Tišma, Mira Mileusnić Škrtić, Sanja Maleković i Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: MDPI

Časopis: Journal of Risk and Financial Management, Vol. 14, br. 10

Godina: 2021.

ISSN 1911-8074

Sažetak:

Kulturno naslijeđe dugo se smatralo izvorom bogatstva i blagostanja za gospodarstva. Trenutno su za obnovu i održavanje izdvojena znatna ulaganja koja često nadilaze proračune vlasnika, lokalnih zajednica i drugih zainteresiranih korisnika. Valorizacija kulturne baštine skupa je i veliki je ekonomski izazov. Infrastrukturna ulaganja, odnosno konzervacija i restauracija, samo su jedan dio ukupnih troškova očuvanja kulturne baštine, dok se druga ulaganja odnose na redoviti rad i održavanje. Jedna od najtežih odluka za one koji osmišljavaju projekte obnove kulturne baštine jest kako ih financirati, odnosno koji su najučinkovitiji financijski instrumenti za obnovu kulturne baštine. Ove su pretpostavke potaknule interes za ocjenjivanje usluga koje proizlaze iz zajedničkih dobrih funkcija kulturne baštine, kao što su gospodarska, obrazovna, povijesna, tehnološka, ​​ekološka i klimatska, te turistička i rekreacijska. Stoga ovaj članak polazi od analize potencijalnih izvora financiranja kulturne baštine kroz fondove Europske unije (EU); predlaže se metoda ekonomske procjene povrata ulaganja i analiza isplativosti kao metoda koju treba koristiti pri donošenju odluka o tim intervencijama.

Ključne riječi: kulturna baština; projekti kulturne baštine; EU fondovi; ekonomska analiza; cost -benefit analiza

POVEZNICA:

Članak je dostupan na https://www.mdpi.com/1911-8074/14/10/466

Share:
Skip to content