Naslovnica

Autorica: Ivana Keser

Izdavač: MDPI

Časopis: Sustainability

Broj: 15(12)

Godina: 2023

Online ISSN: 2071-1050

DOI: https://doi.org/10.3390/su15129213

Sažetak:

Suvremeni gradovi snose sav teret i odgovornost operacionalizacije koncepta održivog razvoja jer upravo oni predstavljaju najveću ugrozu njegovoj implementaciji. Održivost gradova uvelike ovisi o obliku javnog upravljanja i odlučivanja, štoviše navedena međuzavisnost je preduvjet za sve relevantne održive razvojne iskorake kojima brojni europski gradovi teže. Pristup upravljanju u europskim gradovima koji se pokazao najdjelotvorniji u ostvarivanju urbane održivosti jest integrirani pristup jer on obuhvaća koordinaciju, kooperaciju i integraciju sektorskih politika te participaciju različitih aktera na svim razinama upravljanja. S obzirom na prominentno mjesto koje koncept održivog razvoja danas zauzima u javnim politikama i koncepcijama urbanog razvoja, cilj ovog rada je prikazati međuzavisnost i komplementarnost multidimenzionalnog koncept održivog razvoja i integriranog pristupa urbanom upravljanju. Empirijski dio rada usmjeren je na analizu dokumenata koja je poslužila kao normativno uporište u iznalaženju odgovora na istraživačko pitanje: Postoje li elementi integriranog pristupa upravljanju u gradu Zagrebu te prepoznaje li se međuzavisnost dvaju koncepata u normativnom okviru?

Poveznica na članak: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/12/9213

Share:
Skip to content