Novinarski dom, Perkovčeva 2, Zagreb

10. svibnja 2012.

U četvrtak, 10. svibnja 2012., Institut za međunarodne odnose (IMO) organizirao je drugi forum čiji je cilj osigurati širu i otvoreniju raspravu o važnim političkim i društvenim pitanjima. Tema foruma bio je proračun Europske unije i glavni izazovi s kojima je EU suočena u rješavanju fiskalnih problema kao i u odupiranju učincima globalne financijske krize. Forum je moderirala dr. Senada Šelo Šabić iz IMO-a, koja je također održala kratki pozdravni govor. Nakon govora dobrodošlice, H.E. Dr. Gábor Iván, veleposlanik Mađarske u Hrvatskoj, održao je zanimljivo predavanje opisujući različita pitanja s kojima se Unija suočava s aspekta upravljanja ekonomskim politikama, uključujući fiskalnu suradnju; sukob između neto plaća i neto korisnika proračuna EU; nedostatak fiskalne discipline; zajednička monetarna politika; pitanje fiskalne politike kao basne nacionalnog suvereniteta; Fiskalni sporazum, kao i ostale povezane teme. Na početku svog predavanja, H.E. Iván je naglasio da s proračunom EU postoji dvostruko pitanje. Prvo, budući da djeluje bez riznice, i sredstva i veličina proračuna nisu primjereni, što rezultira neuspjehom politika EU-a u pružanju istinske europske dodane vrijednosti. Naime, EU nema stvarnih vlastitih sredstava – 76% proračuna proizlazi iz nacionalnih doprinosa temeljenih na BDP-u država članica, 12% od carina i 12% od pristojbi na nacionalnu osnovu PDV-a. Nadalje, govornik je predstavio i strukturu rashoda proračuna EU u kojima dominiraju rashodi za CAP (uključujući ruralni razvoj) i koheziju i konkurentnost (45%, odnosno 42%). Drugo, s aspekta EMU-a koji je još ozbiljnije pitanje, H.E. Iván je naglasio da će bez fiskalne integracije koordinacija ekonomske politike i jedinstvena monetarna politika ostati neuspjeh. Također je dodao da su te neravnoteže, zajedno s financijskom krizom, rezultirale dubokim strukturnim problemima i velikom ranjivošću na periferiji. Kao potencijalni odgovor H.E. Iván vidi u zakonodavstvu Six Pack i Fiscal Compact, npr. strožija pravila za fiskalnu disciplinu i uravnoteženi proračun; mehanizmi za prevenciju, korekciju i sankcije itd. H.E. Iván je svoje predavanje završio isticanjem tri ključna pitanja koja i dalje ostaju bez odgovora. Prvo se pitanje odnosi na trenutnu ekonomsku krizu i je li dovoljno duboka da krene prema fiskalnoj uniji. Drugo, izazvao je neke polemike na pitanje što je sljedeći korak u europskoj integraciji sui generis. Predavanje je izazvalo živahnu raspravu u kojoj su sudionici pokrenuli pitanja poput: budućnosti jedinstvene europske valute bez političke unije; financijska perspektiva proračuna EU za rast i promociju radnih mjesta; Troškovi kohezijskih fondova, novi europski porezi (porez na financijske transakcije i europski PDV). Neki od sudionika koji su doprinijeli raspravi bili su dr. Saša Poljanec Borić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar; Dr. Radmila Jovančević s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu; Dr. Višnja Samardžija iz IMO-a; Robert Brozd iz Nezavisnog sindikata zaposlenika u istraživanju i visokom obrazovanju Hrvatske i mnogi drugi.

 

Share:
Skip to content