Među aktivnostima kojima IRMO obilježava 60 godina svoga rada, te u sklopu Sporazuma o suradnji  sa Institutom za srednju Europu iz Lublina, 18. svibnja 2023. u IRMO-u su gostovali Spasimir Domaradzki, Anna Jagiełło-Szostak, Konrad Pawlowski i Jan Mus.  S istraživačima IRMO-a razmijenili su nalaze trenutnih istraživanja, a rasprava je bila strukturirana u dva tematska bloka: Međunarodni odnosi, sigurnost i migracije te Promjena pozicije SEE u međunarodnoj podjeli rada. Posebno su istaknuta pitanja vezana uz percepciju i stvarnost ruskog utjecaja u Hrvatskoj i njenom susjedstvu te posljedice rata u Ukrajini na cijelu regiju zapadnog Balkana. Pored razmjene iskustva, osnovni cilj sastanka bio je identificirati sljedeće aktivnosti – teme za zajednička istraživanja i načine među-institutske suradnje. Dogovorene su aktivnosti za razdoblje do kraja 2023. godine i način ažuriranja plana suradnje.

Share:
Skip to content