IRMO istraživači dr. sc. Jaka Primorac i dr .sc. Paško Bilić sudjelovali su na 37th International Labour Process Conference “Fragmentations and Solidarities” koja se ove godine održala na Sveučilištu u Beču, Austrija.

Dr. sc. Jaka Primorac je u suautorstvu sa doc. dr. sc. Valerija Barada i Marija Šarić, mag., sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održala izlaganje pod naslovom “Narrating life and labour. Fragmented lives of working women in Croatia”. Dr. sc. Paško Bilić održao je izlaganje pod naslovom ‘Financialisation, Labour and Algorithms: The Case of Google’.

POVEZNICE

Više o konferenciji: https://www.ilpc.org.uk/

Knjiga sažetaka dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.forba.at/wp-content/uploads/2019/02/Book_of_abstracts_ILPC_2019_Vienna.pdf

Share:
Skip to content