Dr. sc. Sanja Maleković i dr. sc. Ivana Keser, znanstvenice u u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okliša i regionalni razvoj IRMO-a sudjelovale su kao izlagačice na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji pod naslovom ‘“Knowledge-based Sustainable Development“, održanoj 6. lipnja 2024. godine u Lisabonu.

Konferencija se održala na Institutu ISCTE, Sveučilište u Lisabonu u organizaciji ERAZ partnera (Fakultet za logistiku Sveučilišta u Mariboru; Sveučilište nacionalne i svjetske ekonomije /UNWE/Bugarska; Istraživački laboratorij Centra za politička istraživanja i dokumentaciju (KEPET) Odsjeka za političke znanosti Sveučilišta na Kreti; Institut za javne financije (Zagreb, Hrvatska); Fakultet za turizam i hotelijerstvo Ohrid, Sveučilište sv. Klimenta Ohridskog iz Bitole (Sjeverna Makedonija); Udruženje ekonomista i menadžera Balkana (Udekom Balkans) Beograd – Srbija). Na konferenciji koja je okupila veliki broj znanstvenika iz 28 zemalja, IRMO znanstvenice održale su izlaganje pod nazivom “The role of social entrepreneurship in the sector of agriculture – the case of Croatia”.

Share:
Skip to content