IRMO  znanstvenica s Odjela za kulturu i komunikacije, dr.sc. Ana Žuvela, sudjelovala je od 28. do 30. studenog 2023. godine u programu međunarodne znanstvene konferencije “Cultural Policy and Cultural Democracy: A Global Dialogue” koja se  održavala u Santiagu, Čile  u suorganizaciji Ministarstva kulture, umjetnosti i baštine Čilea, Sveučilišta u Čileu, Kulturnog centra Gabriela Mistral te znanstvenog časopisa Cultural Trends. Dr.sc. Žuvela je u programu konferencije predstavila rad pod naslovom “Operationalising cultural democracy – the experience from the ‘mixed’ society.”

Više o programu i informacijama o ovom međunarodnom znanstvenom skupu dostupno je na mrežnim stranicama: Cultural Policy and Cultural Democracy: A Global Dialogue

Share:
Skip to content