IRMO je u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK), Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i Zakladom Europeana (Europeana Foundation) organizirao Dan Europeane s ciljem boljeg predstavljanja Europeane i njezinih projekata hrvatskoj zajednici baštinskih ustanova te sa svrhom upoznavanja te zajednice s postojećim prilikama za suradnju.  Dan Europeane održan je 11. travnja 2014, drugog dana Festivala hrvatskih digitalizacijskih projekata (DFEST) u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci .

Dan Europeane organiziran je u okviru IRMO-vih aktivnosti na projektu Europeana Awareness. Cilj projekta Europeana Awareness je promoviranje Europeane među korisnicima, policy maker-ima, te organizacijama koje djeluju u području kulturne baštine u svim zemljama članicama EU, kako bi se potaknuo aktivan doprinos kulturnih institucija gradnji resursa na portalu, te kako bi se osigurao potreban transfer znanja.

Europeana je vjerojatno najambiciozniji europski kulturni projekt. Brzina razvoja resursa dostupnih putem Europeane – od početnih dva milijuna digitalnih objekata dostupnih 2008. godine, do preko 30 milijuna digitalnih objekata dostupnih kroz Europeanu 2013. godine – ukazuje na važnost koju europski kulturni sektor pridaje ovoj platformi. Europeaninom razvoju doprinosi preko 2300 partnera koji svoj sadržaj čine dostupnim putem Europeaninog portala, kao i oko 25 europskih projekata koji trenutno u svom fokusu imaju Europeanu i doprinose razvoju specifičnog sadržaja na portalu ili pak razvoju tehnoloških alata koji omogućuju kulturnim institucijama da svoj sadržaj učine dostupnim putem Europeane.

Temom Dana Europeane EUROPEANA – OD PORTALA DO PLATFORME željelo se je ukazati na strateški zaokret kojim se Europeana repozicionira iz početne ideje centralnog portala za krajnje korisnike prema suradničkoj platformi kroz koju europska kulturna zajednica surađuje i razvija okružje koje omogućuje daljnje korištenje dostupnog digitalnog sadržaja od strane kulturnih industrija ili za primjerice istraživačke, edukacijske ili turističke svrhe.  U početnom je periodu razvoja Europeane fokus stavljen na funkciju Europeane kao portala za krajnje korisnike i na agregaciju sadržaja. Kontinuirano agregiranje kulturnog sadržaja predstavlja važan aspekt rada Europeane, stoga se napori Europeane usmjeruju na to da se dostupni sadržaj što šire koristi, za što su bitni elementi korištenje licenci za otvoreni pristup i osiguranje kvalitete metapodataka. Pomak u radnom fokusu od portala ka platformi odražava se i u načinima na koji Europeana distribuira dostupni sadržaj. Sve se veća pažnja usmjeruje na podizanje vidljivosti kroz omogućavanje da se dostupni sadržaj kulturnih institucija može ponovo koristiti na drugim digitalnim platformama koji svojim ciljanim korisnicima prenosi onaj dio sadržaja koji ih zanima i u primjerenom obliku.

Europeana je također i suradnička platforma za kulturne djelatnike koji se bave digitalnom baštinom. Europeanina profesionalna zajednica ili Mreža Europeane (Europeana Network)  je ekspertna zajednica koja se trenutno sastoji od preko 800 kulturnih djelatnika iz muzeja, knjižnica, arhiva, znanosti i kulturnih industrija  koji rade na projektima koji imaju za cilj unaprijediti pristup europskoj digitalnoj baštini. Mreža omogućuje dijalog te razmjenu informacija i znanja  o temama bitnim za razvoj digitalne baštine poput pitanja vezanih uz agregaciju sadržaja, interoperabilnosti, autorskih prava  ili pitanja komunikacije s krajnjim korisnicima. Portal namjenjen profesionalnim korisnicima – Europeana Professional – osigurava infrasturukturu i komunikacijski kanal za razmjenu znanja.

Europeana predstavlja kompleksan ekosustav koji da bi osigurao svoju održivost mora  uspostaviti ravnotežu sustava u kojemu je vidljiva obostrana korist partnerskih institucija, Europeane i u kojemu se kroz sinergiju stvara dodana vrijednost njihovog rada. Organizacijom Dana Europeane željelo se je  pridonijeti boljem razumijevanju mogućnosti za razvoj digitalne kulture koje Europeana otvara Hrvatskom kulturnom sektoru kroz svoj kompleksni suradnički ekosustav.

Nakon pozdravnih govora, uvodnih izlaganja i predstavljanja nacionalnog agregatora, program Dana Europeane bio je podijeljen u tri radne sesije. U sesiji Europeana – od portala do platforme predstavnici Europeane Joris Pekel, Ad Pollé i Frank Thinness predstavili su rad Europeane kroz različite projekte. Sesija Hrvatska iskustva s Europeanom: koristi i prepreke u suradnji predstavla je iskustva hrvatskih ustanova u suradnji na Europeaninim projektima. Zadnja sesija odvijala se je u dvije paralelne radionice, jedna na temu autorskih prava i licenci, a druga je predstavila Europeanin projekt o Prvom svjetskom ratu te najavila mogućnosti suradnje hrvatskih ustanova u tom projektu.

Share:
Skip to content