Dr. sc. Sandro Knezović, znanstveni savjetnik u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) sudjelovao je u Lanarci, na Cipru od 16. do 19. listopada 2023. godine kao govornik na konferenciji pod nazivom ,,Diplomatske vještine za Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku”. Konferencija je nastala u suradnji ESDC-a, Ciparske sigurnosne i obrambene akademije i Diplomatske akademije Sveučilišta u Nikoziji uz podršku DG-NEAR-a i Rumunjske ambasade u Cipru.

Dr. sc. Sandro Knezović u svome se izlaganju ,,Medijacija u mirovnim procesima – potencijalna uloga EU-a“ osvrnuo na kompleksnost današnjeg međunarodnog sigurnosnog okruženja te na rastući broj prijetnji i konfliktnih područja. Istaknuvši važnost koncepta medijacije koji dovodi do promjene perspektiva, postavlja se pitanje o ulozi Europske unije u vremenu u kojemu broj sukoba raste. Temeljni je nalog Europske unije očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti. Stoga je od velike važnosti da Europska unija, suočena s novim izazovima, stvori policy temelje kojima će ojačati svoju medijacijsku ulogu.

Share:
Skip to content