Rijeka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3

30.-31.5.2019.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Rijeka 2020 i Sveučilište u Rijeci u suradnji s mrežom Culturelink/IRMO i Opservatorijem za kulturne politike, Francuska, organiziraju međunarodnu konferenciju Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska koja će se održati 30. i 31. svibnja 2019. u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020.

Cilj je konferencije potaknuti raspravu o mogućnostima i izazovima današnje međunarodne kulturne suradnje i analizirati modalitete koji vode intenzivnijoj i funkcionalnijoj globalnoj suradnji i razmjeni Europske unije sa svijetom. Sve brže promjene koje danas obilježavaju svijet (digitalna komunikacija, društveni mediji, pojava novih aktera na globalnoj razini, brza urbanizacija, promjene kulturnih vrijednosti), nameću pitanja o tome kako podržati, unaprijediti i ojačati prakse kulturne razmjene i interakcije. Jesu li dovoljni napori u promicanju razmjene kulturnih dobara i usluga? Kako se zalagati za odlučniju ulogu kulture u razvojnim politikama i u međusektorskom povezivanju? Kako poduprijeti ulogu lokalne zajednice u međunarodnoj kulturnoj suradnji? Kako se kulture suočavaju s brojnim globalnim nestabilnostima?

Četiri osnovne teme konferencije su 1. Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje, 2. Kulturne mreže, izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima, 3. Kulturna diplomacija: jačanje međunarodnih odnosa u globaliziranom svijetu, 4. Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji.

Share:
Skip to content