U novom broju IRMO aktualno autori Jakša Puljiz i Ivana Biondić se bave budućnosti kohezijske politike nakon 2027. godine. Okruženje u kojem djeluje kohezijska politika znatno se promijenilo posljednjih godina što će nedvojbeno utjecati na njen dizajn nakon 2027. godine. Novi prioriteti Europske unije, posebno u dijelu sigurnosti i obrane, znači i povećane financijske potrebe za njihovo financiranje što može smanjiti proračunski prostor za kohezijsku politiku. Pored proračunskih pitanja isto tako je važno razmotriti sadržajne promjene koje očekuju kohezijsku politiku obzirom na aktualne razvojne trendove i izazove s kojima se europske regije suočavaju. Suradnja s drugim EU i nacionalnim politikama bit će od suštinske važnosti za maksimiziranje učinaka kohezijske politike. Za Hrvatsku će biti osobito važno temeljem dosadašnjeg iskustva u korištenju fondova kohezijske politike, ali i u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ojačati ukupni nacionalni okvir za ulaganja i provedbu strukturnih reformi vodeći pritom osobito računa o potrebama slabije razvijenih područja.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 40

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content