Ankara: Nacionalna skupština

5. – 6. veljače 2015.

Na međuparlamentarnom seminaru o energetskoj sigurnosti, učinkovitosti i interkonekcijama između država zapadnoga Balkana i Turske koji zajednički organiziraju Europski i Turski parlament, dr. sc.  Boromisa će govoriti o sadašnjim i budućim potrebama za električnom energijom, plinom, naftom i obnovljivim izvorima, te transportnim i skladišnim kapacitetima.

PRILOZI

Program  (Engleski)

Popis sudionika (Engleski)

Share:
Skip to content