4. listopada 2024., Kuća Europe, Zagreb

Centar CULTURELINK / Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u suradnji s Centrom za demokraciju i pravo Miko Tripalo najavljuje memorijalni skup pod nazivom Kulturna raznolikost, mreže i kulturne politike: Naslijeđe kulturnog optimizma Biserke Cvjetičanin posvećen dr. sc. Biserki Cvjetičanin, istaknutoj znanstvenici čiji je rad u polju kulturnih politika ostavio neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Skup će se održati 4. listopada 2024. godine u Kući Europe, u sklopu projekta CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali, financiranog sredstvima NextGeneration EU programa.

Dr. sc. Biserka Cvjetičanin bila je pionir u istraživanjima kulturnih politika i kulturne raznolikosti te je svojim radom oblikovala smjer istraživanja i prakse u ovim područjima. Njena predanost umrežavanju i međunarodnoj suradnji, posebno kroz mrežu Culturelink, doprinijela je stvaranju temelja za globalni dijalog i suradnju u kulturnom sektoru.

Ovaj će skup biti prilika za refleksiju i raspravu o temama kojima se dr. sc. Biserka Cvjetičanin bavila tijekom svoje bogate karijere, kao i za proslavu njenog izuzetnog doprinosa u području kulturnih politika, umrežavanja i kulturnog razvoja.

Rad skupa odvijat će se kroz tri panel diskusije:

  • Relevantnost istraživanja kulturnih politika i održivog kulturnog razvoja – na tragu rada dr. sc. Biserke Cvjetičanin
  • Kulturni razvoj, kulturna raznolikost i kulturno umrežavanje. Naslijeđe Culturelinka
  • Međunarodna kulturna suradnja u kontekstu globalnih društvenih previranja – kako dalje?

Molimo vas da zabilježite datum i pridružite nam se u odavanju počasti dr. sc. Biserki Cvjetičanin.

Za više informacija, pratite naše web stranice i društvene mreže.

Veselimo se vašem dolasku!

Share:
Skip to content