Zagreb: Hotel Dubrovnik, Gajeva 1

Petak, 20. studenog 2015. u 9:30

Institut za razvoj i međunarodne odnose i Ured Zaklade Hanns Seidel provode projekt “Future Foreign Policy Challenges of the EU – Institutions, Geostrategy and Economy. U okviru projekta organizirat će se četiri okrugla stola na kojima će se raspraviti specifične teme vezane uz zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i proces donošenja odluka na tom području na nacionalnoj (hrvatskoj) i europskoj razini. Cilj je okruglih stolova doprinijeti raspravi o širem konceptu ZVSP.

Na okruglom stolu koji će se održati 20. studenog 2015. u Hotelu Dubrovnik, pod nazivom “Future Foreign Policy Challenges of the EU – Economy”, predstavnici akademske zajednice, državne uprave, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, diplomatske zajednice i medija raspravljat će o izazovima vanjske politike EU u nadolazećem periodu, sa naglaskom na ekonomski aspekt spomenute teme.

Radni jezik je engleski.

PRILOZI

Program okruglog stola. (Engleski)

Share:
Skip to content