Ljubljana: 3. travanj 2019.

U okviru trogodišnjeg projekta RESTAURA koji se bavi revitalizacijom povijesnih građevina putem javno-privatnog partnerstva, u Ljubljani je 3. travnja 2019. održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni neki od rezultata projekta. Uz dva vrlo zanimljiva okrugla stola posvećena temama revitalizacije kulturne baštine odnosno javno-privatnog partnerstva, predstavljena su i znanstvena istraživanja na te teme. Kulturna se baština susreće s izazovima revitalizacije pri čemu su financijski izazovi posebno značajni. U tom smislu, inovativni pristupi, kao što je javno-privatno partnerstvo zadobivaju sve više pažnje. Primjena javno-privatnog partnerstva u revitalizaciji kulturne baštine nije recept koji se može primijeniti na svaku studiju slučaja, ali predstavlja zanimljivu mogućnost odnosno priliku za baštinu kojoj potencijalno prijeti propadanje. Znanstvenici su izložili potrebu izrade planova upravljanja kulturnim dobrima te njihove evaluacije, osvrnuli se na potrebu usklađivanja s Europskom strategijom kulturne baštine za 21. stoljeće, upozorili na potrebu participativnog pristupa pri odlučivanju i upravljanju kulturnim dobrima, usporedili pristup javno-privatnog partnerstva s investicijskim pristupom te istakli potrebu uključivanja potencijalnih investitora u proces izrade planova upravljanja kulturnim dobrima.

Paralelno, predstavljeni su i rezultati rada na pilot akcijama u okviru projekta u gradovima Buzet, Nowy Dwór Mazowiecki, Bratislava i Nova Gorica koji se pripremaju za revitalizaciju kulturne baštine pomoću javno-privatnog partnerstva.

Share:
Skip to content