Zagreb, Augusta Cesarca 4, Dvorana Kuće Europe

17. – 19. svibnja 2017.

Konferencija se organizira u sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ (CULPOL), a namijenjena je znanstvenoj zajednici, istraživačima/icama, kulturnim djelatnicima, donosiocima odluka u kulturi, te studentima i mladim kulturnim profesionalcima iz Hrvatske i Europe.

Preliminarni program konferencije i registracijski formular su objavljeni na mrežnim stranicama projekta (http://culpol.irmo.hr/otvorene-prijave-medunarodnu-konferenciju-perspektive-razvoja-nacionalnih-kulturnih-politika-kontekstu-europske-unije-kriticki-dijalozi/).

Cilj konferencije je doprinijeti boljoj informiranosti i znanju o relevantnim procesima kulturnih politika na razini Europske unije, te odgovoriti na ključno pitanje: da li je došlo vrijeme za promjenu paradigme u kulturnim politikama i koji su mogući smjerovi njezina razvoja. Format konferencije uključuje dva uvodna plenarna predavanja koja će se fokusirati na kulturne politike na EU i nacionalnoj razini, te četiri radne sesije koje će se pozabaviti različitim izazovima koji danas predstoje kulturnim politikama.

Za više informacija pratite web stranicu projekta culpol.irmo.hr ili nam se obratite na e-mail: culpol@irmo.hr

Share:
Skip to content