U četvrtak, 10. prosinca 2015.  u Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu održana je panel rasprava na  temu “Hrvatski izazovi pripreme i provedbe EU projekata”. Skup je organiziran u okviru interdisciplinarnog sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog  studija “Priprema i provedba EU projekata” kojega vodi  Prof. dr. sc. Gojko Bežovan i dr. sc. Sanja Maleković . Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.
Panelisti su bili dva poznata stručnjaka za EU fondove, Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu i dr.sc. Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, sada u tehničkoj vladi,  koji su govorili o ostvarenjima unutar pretpristupnih fondova te izazovima koji Hrvatsku očekuju u novom programskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Dinamičnoj raspravi sa brojnim pitanjima i komentarima pridonijeli su polaznici novog studija, nastavnici na studiju i eksperti s ovog područja.

Share:
Skip to content