Hrvatski sabor, Zagreb

16. travnja 2012.

U ponedjeljak 16. travnja 2012. godine u Hrvatskom saboru je u organizaciji Instituta za međunarodne odnose i saborskog Odbora za europske integracije održano predavanje na temu: „Uloga nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji“, koje je organizirano u okviru ERASMUS projekta „LISBOAN“. Predavanje je održao profesor Thomas Christiansen sa Sveučilišta u Maastrichtu, uz podršku projekta „LISBOAN“ u kojem kao partner sudjeluje IMO. Naglašeno je da temeljem Lisabonskog ugovora nacionalni parlamenti mogu bolje kontrolirati ono što EU čini, jer odredbe Lisabonskog ugovora otvaraju nacionalnim parlamentima mogućnost nadzora nad europskim zakonodavstvom. Ipak, nacionalni parlamenti moraju međusobno surađivati kako bi mogli zajednički djelovati na zakonodavne prijedloge koji dolaze iz Bruxellesa.

Share:
Skip to content