Senada Šelo Šabić, znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose, održala je u ponedjeljak 3. ožujka 2014. predavanje na temu “Hrvatska vanjska politika nakon ulaska u Europsku Uniju” na poziv Centra za studije o proširenju EU pri Central European University-u u Budimpešti.

Šelo Šabić je u kratkim crtama prikazala razvoj hrvatske vanjske politike od osamostaljenja zemlje do danas, te potom izdvojila tri područja vanjskopolitičkih aktivnosti, a koje bismo mogli nazvati normativni, ekonomski i geografski okviri vanjske politike. Ti okviri, naravno, ne iscrpljuju sve vanjskopolitičke aktivnosti, ali razvojna suradnja, ekonomska diplomacija i politika prema susjedima, kao primjeri aktivnosti unutar svakog spomenutog područja, su visoko na listi prioriteta današnje hrvatske vanjske politike.

Publika je bila raznolika, a nakon izlaganja uslijedila je zanimljiva rasprava.

POVEZNICE

Više o predavanju možete pročitati na sljedećem linku.

Share:
Skip to content