21. i 22. travnja 2021. istraživački i inovacijski projekt Europske unije Društvena platforma za cjelovitu procjenu učinaka baštine(Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) – SoPHIA bit će domaćin virtualne konferencije Kulturna baština – preispitivanje procjena učinaka (Cultural Heritage – Rethinking Impact Assessments) koja će okupiti europske istraživače, stručnjake i kreatore kulturnih politika kako bi diskutirali i kolektivno promišljali o načinima procjene utjecaja intervencija kulturne baštine u kulturnom, društvenom, gospodarskom i ekološkom području. Jedan od sedam europskih partnera na projektu je i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

Načini na koji se kulturna baština čuva i unaprjeđuje predstavlja bitan čimbenik koji definira identitet Europe i njezino mjesto u svijetu. Europska unija dodatno je naglasila važnost kulturne baštine   svojim policy instrumentima, poput Europske konvencije o krajoliku (2000.) i Faro konvencije (2005.), Europske godine kulturne baštine (2018.) ili Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine (2019.) kao i kroz programe financiranja kao što su primjerice Obzor 2020. (od 2021. pod nazivom Obzor Europa), Interreg Europe i Kreativna Europa.

U tom kontekstu, SoPHIA nastoji pridonijeti politikama EU-a razvijanjem ciljanih preporuka u pogledu kvalitete i zajedničkih standarda za procjenu učinaka, ali i za pravilno usmjeravanje budućih sredstava namijenjenih intervencijama na kulturnoj baštini. Naime, kad intervencije na kulturnoj baštini ostvaruju pozitivne učinke, one potiču održivi razvoj i njeguju socijalnu koheziju, kao i osjećaj dobrobiti lokalnih zajednica; dok, kad proizvode negativne učinke, one ne samo da kreiraju nepovoljnu percepciju kako kod stručnjaka, tako i kod građana, već i nanose štetu nenadomjestivim povijesnim elementima, njihovom okruženju, kao i povezanoj nematerijalnoj baštini, identitetima i društvenim praksama.

U okviru projekta SoPHIA, partneri konzorcija rade na razvoju holističkog modela procjene učinaka baštine koji pokriva različite dimenzije održivog razvoja, uključujući društvenu, ekonomsku, kulturnu i okolišnu dimenziju. Model je testiran kroz dvanaest europskih studija slučaja različitih profila. Testiranje je omogućilo detektiranje niza među-povezanih pitanja koja će poslužiti kao osnova za raspravu na Konferenciji, primjerice: zelena ekonomija i kulturna baština; učinci na društveni kapital i znanje; disonantni narativi o kulturnoj baštini s ciljem izgradnje identiteta i pripadnosti; kvaliteta života i turizam. Inicijativa Europske prijestolnice kulture (EPK) poslužit će kao primjer često zanemarenih čimbenika za procjenu učinaka: čimbenika vremena i čimbenika aktivnog sudjelovanja različitih dionika, uključujući i građane.

Lista od 30-ak govornika konferencije uključuje cijenjene stručnjake iz akademske zajednice i civilnog društva, kao i kreatore kulturnih politika iz cijele Europe: Erminia Schiacchitano, Kabinet talijanskog ministra kulturne baštine, Pier Luigi Sacco, profesor kulturne ekonomije na Sveučilištu u Milanu i voditelj OECD-ovog ureda u Veneciji, Hanna Lämsä, direktorica Udruge za obrazovanje u području kulturne baštine u Finskoj, i mnoge druge. Na sesiji o masovnom turizmu govorit će Agustí Fernández de Losada o primjeru Barcelone, Dubravko Bačić, s Arhitektonskog fakulteta o primjeru Dubrovnika i Ioanna Vamvakouri o primjeru Santorinija. Sesija o Europskim prijestolnicama kulture bit će posvećena sljedećim gradovima: Matera 2019. u Italiji, Galway 2020. u Irskoj, Novi Sad 2021. u Srbiji i Eleusis 2023. u Grčkoj. Moderirat će ga Beatriz García sa Sveučilišta u Liverpoolu, koja je predvodila inicijativu „Impacts 08“ kako bi se gradski stratezi informirali o urbanoj obnovi predvođenoj kulturom, kroz mega događanja. Predstavnici dvanaest studija slučaja SoPHIA-e iz Austrije, Grčke, Hrvatske (starogradska jezgra Buzeta i Ivanina kuća bajke u Ogulinu), Irske, Italije i Švedske također će doprinijeti sesijama.

Prvi dan konferencije, 21. travnja od 9:30 do 17:00 po srednjoeuropskom vremenu, paralelne panel rasprave otvorit će gore navedena pitanja, što će biti dopunjeno prostorima za umrežavanje, umjetničkim intervencijama i virtualnim razgledima MuseumsQuartier Wien i Židovskog groblja Währing, u Beču. Drugi dan, 22. travnja, od 10:00 do 13:00 po srednjoeuropskom vremenu, na paralelnim sesijama raspravljat će se o SoPHIA-inom nacrtu holističkog model procjene učinaka intervencija u kulturnoj baštini.

Konferencija je otvorena i besplatna.

Domaćin Virtualne konferencije Kulturna baština – preispitivanje procjena učinaka je EDUCULT, institut iz Austrije. Projekt SoPHIA vodi Sveučilište Roma Tre, iz Italije, a partneri su EDUCULT; Interarts, Španjolska; Europska muzejska akademija (EMA), Nizozemska; Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni (NTUA), Grčka; Institut za umjetnički dizajn i tehnologiju (IADT), Irska; i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska. Financira se iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Obzor 2020. u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 870954.

Share:
Skip to content