U petak, 28. studenog 2014., tridesetak učenika četvrtih razreda I. gimnazije u Zagrebu posjetilo je IRMO u sklopu projekta „Europska građanska svijest mladih u Republici Hrvatskoj“ kojeg provodi Inicijativa mladih za ljudska prava. U knjižnici instituta učenike i njihove voditelje iz Inicijative mladih dočekali su Sandro Knezović, Krševan Antun Dujmović i Janko Bekić. Nakon kratkog predstavljanja učenika uslijedilo je uvodno izlaganje Sandra Knezovića o radu instituta kroz povijest, i o njegovom današnjem dvostrukom usmjerenju prema aspektima razvoja i međunarodnih odnosa. Pritom je naglašena multi- i interdisciplinarnost našeg instituta kao njegova najveća vrlina i komparativna prednost. Krševan Antun Dujmović informirao je učenike o radu Europskog dokumentacijskog centra, ali i o aktualnim izazovima s kojima se suočava Europska unija te Hrvatska kao njezina najnovija članica. Janko Bekić je predstavio projekte na kojima trenutno rade četiri odjela instituta, davši iscrpan opis studije o postratnom pomirenju u Hrvatskoj na kojoj zajednički rade IRMO i Inicijativa mladih. Nakon ovog pregleda rada instituta, Sandro Knezović je ukratko prikazao razvoj političke situacije u Hrvatskoj i njezinom okruženju od 2000. godine do danas, pri čemu je naglasak bio na procesu pristupanja Hrvatske i ostalih država proizašlih iz bivše Jugoslavije NATO-u i EU.

Share:
Skip to content