Zagreb, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine u 11.00 sati

Institut za razvoj i međunarodne odnose poziva Vas na svečanu promociju Europskog dokumentacijskog centra i predstavljanje rezultata projekta EU-IPA INFO projekta „ClosEUp/Europa izbliza“.

Europski dokumentacijski centar  je dio informacijske mreže Europe Direct koju Europska komisija osniva u državama članicama EU-a. EDC je osnovan u Institutu za razvoj i međunarodne odnose 1991. godine i otada kontinuirano informira građana o Europskoj uniji te diseminira službene publikacije Europske unije.

ClosEUp (Europa izbliza) je edukativno-kreativni projekt koji se sastoji od ciklusa festivala kratkog filma i projektnih radionica na temu pripreme i realizacije EU projekata. Opći cilj projekta je bolje razumijevanje programa EU-a i koristi od pomoći fondova EU-a. Također je namjera da se postojećim i potencijalnim prijaviteljima projekata pomogne informiranjem na filmskim festivalima, projektnim radionicama, on-line priručnicima i školskim predavanjima.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na edc@irmo.hr do petka, 12. prosinca. 2014.

PRILOZI

Program.

Share:
Skip to content