U petak, 13. rujna 2019. IRMO je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisao ugovor o programskom financiranju znanstvene djelatnosti za 2019. godinu.
Prema novom modelu financiranja znanstveni instituti mogu dobiti sredstva na temelju postignutih rezultata i ostvarenih specifičnih ciljeva. Ovim načinom financiranja javnih znanstvenih Instituta ukupna financijska sredstva povećavaju se za 34% u odnosu na 2018., a u taj iznos nisu uračunate plaće zaposlenika.
Financiranje troškova znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta iz državnoga proračuna u 2019. sastoji se od: temeljnoga financiranja („hladni pogon“), financiranja temeljenoga na rezultatima (izvrsnost) te financiranja specifičnih institucijskih ciljeva (misija).
Temeljno financiranje obračunava se na temelju broja znanstvenika te broja znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno Web of Science i bazu SCOPUS za društvena, humanistička i interdisciplinarna područja znanosti. Financiranje temeljeno na rezultatima iznosi 15% ukupnoga proračuna za programsko financiranje za podatke iz 2018. godine te se raspoređuje među institutima u skladu s vrijednošću ugovorenih nacionalnih te međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, vrijednošću realiziranih/fakturiranih projekata u suradnji s gospodarskim subjektima, brojem objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartalu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS. Financiranje specifičnih institucijskih ciljeva iznosi najviše do 15% ukupnoga iznosa financijskih sredstava dodijeljenih pojedinom institutu za temeljno financiranje i financiranje temeljeno na rezultatima.

Share:
Skip to content