IRMO Brief 4/2024 (travanj 2024. godine) autora Igora Tabaka, bavi se 75. obljetnicom Sjevernoatlantskog saveza (NATO). Baš kao i broj  članica, promijenila se i sadržajna orijentacija NATO-a, od usmjerenosti na SSSR tijekom Hladnog rata, do usmjerenosti na širu i globalnu sigurnost nakon raspada Sovjetskog Saveza. NATO je započeo proces proširenja na zemlje srednje i istočne Europe 1999. godine, a pridruživanjem Finske 2023. i Švedske u ožujku 2024. godine, Savez je narastao na današnje 32 zemlje članice. Godine 2001. SAD je bio jedina članica NATO-a u situaciji da aktivira sigurnosnu garanciju iz članka 5. Washingtonskog ugovora, nakon terorističkog napada Al Qaide. Autor  analizira kako je opća ruska invazija na Ukrajinu pokrenuta u veljači 2022. godine stavila na kušnju koheziju Saveza i napore NATO-a da potvrdi svoju ulogu kao temelja europske sigurnosti.

Slika: NATO

Share:
Skip to content