Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) izradio je Akcijski plan poticanja kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba. Značaj koji kulturne/kreativne industrije mogu imati u cjelovitom razvoju grada prepoznat je mjerom C1.P2-M3 Razvojne strategije grada Zagreba 2011.-2013. (popularno nazvana ZagrebPlan), a Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada određen je kao sudionik u provedbi te mjere. Akcijski plan nastavlja se na prethodno izrađenu studiju Zagreb kao kulturni proizvod koju je također izradio IRMO, a koja je istražila potencijale razvoja kulturnih/kreativnih industrija Zagreba, te predstavlja operacionalizaciju aktivnosti potrebnih za njihov razvoj. Akcijski plan sastoji se od sljedećih poglavlja:

  • Uvod – definicije, obuhvat i uloga kulturnih/kreativnih industrija, pravni okvir i opis EU politika vezanih uz kulturne/kreativne industrije
  • Pregled razvoja kulturnih/kreativnih industrija – s ocjenom potencijala pojedinih kulturnih/kreativnih industrija Grada Zagreba i okvirnom procjenom tržišta (domaćeg, inozemnog), te sa SWOT-analizom
  • Prijedlog akcijskog plana poticanja razvoja kulturnih/kreativnih industrija – s ciljevima i mjerama za provedbu i vremenskim planom, s iskazanim pokazateljima ostvarenja po ciljevima i mjerama za praćenje i vrednovanje, nositeljima provedbe te s prikazom potrebnih financijskih sredstava i mogućih izvora za financiranje kao i načinom praćenja provedbe
  • Prilog – primjeri europske prakse.

Autori dokumenta su prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, mr. sc. Ana Žuvela i Marijo Polić.

POVEZNICE

Više o projektu možete naći ovdje.

Share:
Skip to content