Institut za razvoj i međunarodne odnose izradio je  Strategiju razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije  za razdoblje  do 2020. + godine. Tijekom realiziranih radionica sa svim ključnim dionicima iz županije predložen je strateški okvir – vizija,  razvojni ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj ljudskih potencijala u županiji za razdoblje bitno dulje od 2020. godine. Ovaj strateški dokument osnova je za realizaciju niza projekata koji su od ključnog značaja za daljnji razvoj županije u srednjoročnom razdoblju. Strategija je usklađena sa ključnim strateškim razvojnim dokumentima u županiji i Republici Hrvatskoj u ovom razvojnom segmentu. Predstoji prezentiranje dovršene strategije na  sjednici Poglavarstva Virovitičko podravske županije.

Share:
Skip to content