IRMO Brief 6/2021 (lipanj 2021. g.), čiji autor je  Ivan Iliev, bavi se Višegradskom skupinom koja ove godine obilježava 30 godina od osnivanja. Četiri zemlje koje čine V4 – Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka – su nakon 1991. godine postigle visok stupanj političkog, gospodarskog i društvenog razvoja. Nakon priključivanja NATO Savezu 1999. i 2004. godine, sve zemlje Višegrada pristupile su Uniji u povijesnom, petom valu proširenja EU-a na zemlje srednje i istočne Europe. Članstvo u Uniji je uvelike potaknulo ekonomije zemalja V4, a ostavština komunističke vladavine do 1991. je prevladana. Međutim, Višegradska skupina nije sinkronizirana u mnogim aktivnostima unutar EU-a kako jedinstveni blok. Češka i Slovačka su više na liniji europskih politika, dok se Mađarska i Poljska često nalaze u raskoraku sa Bruxellesom. Autor također analizira kako zemlje Višegrada mogu unaprijediti svoju suradnji i ojačati svoju zajedničku poziciju unutar EU-a.

Share:
Skip to content