IRMO i partneri okupljeni u strateško partnerstvo u sklopu ERASMUS+ projekta zajednički su razvili etečaj pod nazivom: „Održivo gospodarenje šumama: od teorije do prakse“ koji je javno objavljen i dostupan je svim osobamazainteresiranima za ovu temu. Prije pristupa e-tečaju potrebno je otvoriti korisnički račun, kojega svi sami mogu kreirati na platformi za e-učenje na adresi e-learning.irmo.hr. Upute za pristup sustavu i lekcijama nalaze se u Priručniku za korisnike na stranici projekta: http://www.cia2sfm.org/handbook-for-users/.

E-tečaj ima 4 poglavlja:1) Osnove o održivom gospodarenju šumama, 2) Tehnički aspekt održivog gospodarenja šumama, 3) Organizacija održivog gospodarenja šumama i 4) Održivo gospodarenje šumama u kontekstu klimatskih promjena. Polaznici imaju multimedijske lekcije, testove i mogućnost uključivanja u rasprave na forumu.

Ovaj edukacijski program napravljen je po mjeri različitih dionika i razvijen u sklopu ERASMUS+ projekta „Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama (CIA2SFM)”. Ciljne skupine projekta su šumarski stručnjaci, poduzetnici u šumarstvu, privatni šumoposjednici te djelatnici u sektoru zaštite prirode. Program je osmišljen s ciljem strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja o održivom gospodarenju šumama te obuhvaća širok spektar tema koje će projektnim ciljanim skupinama pružiti specifično i sveobuhvatno znanje o održivom gospodarenju šumama na način da obuhvaća sva tri aspekta održivog gospodarenja – ekološki, ekonomski i socijalni

Materijale za učenje zajednički su osmislili sljedeći projektni partneri: Hrvatski šumarski institut (nositelj), Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Sveučilište za prirodne resurse i prirodne znanosti (BOKU), Austrijski istraživački centar za šume (BFW), Slovenski šumarski institut, Zavod za gozdove i Andragoški Andragoški centar Slovenije.

Pozivamo sve zainteresirane da pristupe tečaju, a posebno nastavnike i trenere koji mogu sadržaje uključiti u svoje obrazovne aktivnosti u srednjim školama, fakultetima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Share:
Skip to content