Trajanje projekta: 9/2015. – 8/2018.

Voditelji projekta:

Dr. sc. Silvija Krajter Ostoić, Hrvatski šumarski institut
Karolina Horvatinčić, IRMO

Program: Erasmus+

Glavno ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

IRMO je partner projektu za cjeloživotno učenje, kojemu je nositelj Hrvatski šumarski institut, a partneri su još i Sveučilište za prirodne resurse i prirodne znanosti – BOKU, Austrijski istraživački centar za šume – BFW, Slovenski šumarski institut, Zavod za gozdove i Andragoški centar Slovenije. Projekt financira EU, njegova vrijednost je 198.577,00 eura, a trajat će tri godine.

Glavne europske strategije prepoznaju ulogu koju obrazovanje ima kao bitan pokretač inovacija i razvoja, te kao generator pametnog, održivog i uključivog rasta u EU. Politički kontekst vezan za šumarsku politiku stalno se mijenja te stoga zahtijeva kontinuirano usavršavanje aktera u šumarstvu i srodnim sektorima. Vidljiva je i snažna potreba za inovativnim programom osposobljavanja o održivom gospodarenju šumama u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji koji će u sklopu projekta razviti strateško partnerstvo formirano od partnerskih organizacija s iskustvom u različitim područjima obrazovanja odraslih te stručnom usavršavanju i osposobljavanju o različitim aspektima održivoga gospodarenja šumama.

Glavni prioriteti na koje se ovaj projekt odnosi su strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje je u skladu s potrebama tržišta rada te poticanje pristupa kvalitetnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ciljevi projekta su:

  1. razvoj inovativnog kurikuluma te materijala za učenje i osposobljavanje o održivom gospodarenju šumama koji su višejezični, koriste informacijsko- komunikacijske tehnologije i otvorene obrazovne resurse poput modula za e-učenje, i
  2. transnacionalna provedba pilot programa u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji uključivanjem projektnih ciljanih skupina. Program osposobljavanja razvijen u ovom projektu doprinijeti će povećanju broja odraslih osoba uključenih u programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te cjeloživotnog obrazovanja (LLL), povećanju broja odraslih osoba s poduzetničkim vještinama te digitalnim vještinama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije i otvorenih obrazovnih resursa, kao i specifičnim znanjima vezanima uz održivo gospodarenje šumama, koja značajno povećavaju njihovu zapošljivost, pružaju priliku za samozapošljavanje ili stvaranje novih tvrtki.

Ciljane skupine projekta su šumarski stručnjaci, posebice mladi i nezaposleni, privatni šumoposjednici, poduzetnici u šumarstvu te zaposlenici institucija nadležnih za upravljanje zaštićenim područjima. Posebna pozornost posvetit će se analizi trenutačnog stanja i identifikaciji primjera dobre prakse u stručnom usavršavanju i osposobljavanju o održivom gospodarenju šumama.

Očekivani utjecaj na europskoj razini je povećan broj ljudi koji sudjeluju u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te programima cjeloživotnog obrazovanja, kao i veća kvaliteta stručnog usavršavanja o problematici održivog gospodarenja šumama.

POVEZNICE

Web stranica projekta: CIA2SFM (engleski)

Održana završna konferencija CIA2SFM projekta

PRILOZI

CIA2SFM brošura (engleski)

Share:
Skip to content