Hrvoje Butković u tekstu za IRMO Aktualno analizira učinke Covid-19 pandemije na hrvatsko predsjedanjem Vijećem EU-a. Predsjedanje Vijećem veliki je test za javnu upravu i diplomaciju svake države predsjedateljice. Hrvatska se u tom smislu našla u naročito izazovnoj ulozi kako zbog činjenice da nije imala iskustava ranijih predsjedanja, tako i zbog izvanrednih okolnosti izazvanih panedmijom, koje su dovele do brojnih tehničkih preinaka u provedbi originalnih planova. U radu se razmatra učinkovitost predsjedanja kroz prizmu ostvarenog napretka u tri naročito važna područja na dnevnom redu EU-a: finalizaciji Brexita, dogovoru oko Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te budućnosti proširenja na zemlje Zapadnog Balkana. Učinci predsjedanja na Hrvatsku analizirani su zasebno. Autor smatra da je hrvatsko predsjedanje bilo uspješno, premda su u danim okolnostima izostali očekivani impulsi na hrvatsko gospodarstvo.

Poveznica:

IRMO aktualno

Share:
Skip to content