Berlinski proces uspostavljen 2014. godine uživa potporu zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije (EU) kao inicijativa kojom se nastoji dati nova perspektiva i poticaj procesu proširenja EU-a. Motor pokretač Berlinskog procesa su godišnji sastanci  na vrhu, koji se pripremaju i dopunjavaju serijom sastanaka na nižim razinama. Putem ove inicijative lansirani su brojni projekti koji su unaprijedili regionalnu suradnju među zemljama Zapadnog Balkana. Međutim, Berlinski proces nije opremljen ugrađenim mehanizmom praćenja i vrednovanja, što se može istaknuti kao jedna od njegovih slabosti. Isto tako, neki komentatori dovode u pitanje i sam smisao ovog procesa u sadašnjem obliku zbog činjenice da politika proširenja ne daje očekivane rezultate.

Share:
Skip to content