IRMO Aktualno

IRMO Aktualno

logo

Publikacija IRMO Aktualno zamišljena je kao serija tekstova na hrvatskom jeziku o temama kojima se Institut za razvoj i međunarodne odnose bavi. Autori tekstova su znanstvenici
IRMO-a, a publikacija je namijenjena široj zainteresiranoj javnosti.

Nakladnik:

Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO
Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2
10000 Zagreb
www.irmo.hr

Učestalost izlaženja:

povremeno

Za nakladnika:

Sanja Tišma, ravnateljica IRMO-a

Uredništvo:

Ana-Maria Boromisa
Sanja Maleković
Jakša Puljiz
Sanja Tišma
Aleksandra Uzelac

ISSN 2757-0614

Skip to content