IRMO i Rijeka 2020 d.o.o. potpisali su Sporazum o suradnji u području provedbe projekta Europska prijestolnica kulture 2020. godine. Suradnja u okviru ovog sporazuma uključuje suradnju na razvijanju i prenošenju teorijskih, metodoloških i stručnih znanja i vještina; provedbi evaluacije učinaka projekta Rijeka EPK 2020; promociji Rijeke 2020 u Hrvatskoj i inozemstvu; te suradnju na drugim projektima.

Share:
Skip to content