Viša znanstvena suradnica dr. sc. Jaka Primorac sa Odjela za kulturu i komunikacije u suradnji sa izv. prof. dr. sc. Valerijom Barada sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i dr. sc. Edgarom Buršićem sa Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, objavila je poglavlje u knjizi ‘The Industrialization of Creativity and Its Limits’ koju su uredili prof. dr. Ilya Kiriya, doc. dr. sc. Panos Kompatsiariste doc. dr. sc. Yiannis Mylonas. Knjiga je objavljena unutar serije ‘Science, Technology and Innovation Studies’ kod renomiranog izdavača Springer. Poglavlje pod nazivom ‘Creative Workers in Permanent Crisis: Laborin the Croatia’s Contemporary Arts and Culture’ bavi se položajem kulturnih radnika/ica u organizacijama civilnog društva u području suvremene umjetnosti i kulture u Republici Hrvatskoj.

POVEZNICE:

Link na poglavlje u knjizi nalazi se na poveznici:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53164-5_3

Više o samoj knjizi može se naći na mrežnoj stranici izdavača:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53164-5

Share:
Skip to content