Dr. sc. Jaka Primorac sa Odjela za kulturu i komunikacije, IRMO objavila je izvorni znanstveni članak u posebnom broju časopisa ‘Sociologija i prostor’ posvećenog društvenim implikacijama pan­demije bolesti COVID-19. Članak naslovljen ‘Izgubljeni prihodi i pronađena solidarnost: utjecaj prvog vala pandemije bolesti COVID-19 na kulturni sektor u jugoistočnoj Europi’ nastao je na osnovu istraživanja provedenog u odabranim zemljama jugoistočne Europe koje je zajedno sa partnerima iz regije proveo Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK). Kao suradnica na istraživanju iz Hrvatske dr. sc. Primorac u radu ukazuje kako je u razdoblju od svibnja do srpnja 2020. godine u svim istraživanim zemljama (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija) kod ispitanika/ica uslijed nemogućnosti rada zabilježen značajan pad prihoda, predviđen je pad ukupnih primanja te nastavljen trend nužnosti dodatnih poslova i samoeksploatacijskih praksi. U istraživanim zemljama mjere za smanjenje negativnih posljedica pandemije na kulturni sektor uglavnom nisu donesene na lokalnoj razini, a ukoliko su donesene na nacionalnoj razini, uključivale su pretežno jednokratnu pomoć umjetnicima/ama i kulturnim radnicima/ama te odabrane mjere posrednog tipa, pri čemu je prisutna razlika između zemalja članica EU-a i onih koje to nisu. Podaci pokazuju ograničen utjecaj međunarodnih zaklada i mreža na sektor, ali se zato diljem regije pojavio niz inicijativa i mreža solidarnosti profesionalnih udruženja, NVO-a te nezavisnih kulturnih radnika i radnica. Podaci pokazuju da je i za kulturni sektor u jugoistočnoj Europi prvi val pandemije bolesti COVID-19 donio niz negativnih posljedica, dok su rane policy mjere u većini zemalja bile ograničenog utjecaja i opsega. Pozitivni učinci očituju se u osnaživanju solidarnosti unutar sektora i većem umrežavanju kulturnih radnika i radnica te jačanju vidljivosti da je potreban novi održiviji pristup kulturnom sektoru a koji se ne temelji na tržišnoj logici.

POVEZNICA:

Članak je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://doi.org/10.5673/sip.59.0.8

Share:
Skip to content