Dr. sc. Ana Žuvela s Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO) objavila je znanstveni rad pod naslovom “Između strukturnih ograničenja i razvojnih mogućnosti: studija slučaja kulturnih centara u Republici Hrvatskoj” u suautorstvu s izv. prof. dr. sc. Željkom Tonković sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Rad je objavljen u znanstvenom časopisu za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja “Sociologija i prostor” unutar tematskog broja pod nazivom “Nova javna kultura i prostori društvenosti”. Tematski broj donosi znanstvene radove proizašle iz istraživanja koja su provedena unutar istoimenog projekta kojeg je koordinirao Savez udruga Klubtura, a IRMO je bila suradnička institucija koja je sudjelovala u dionici znanstvenih istraživanja na projektu.

Sažetak objavljenog članka na hrvatskom jeziku dostupan je na poveznici: Između strukturnih ograničenja i razvojnih mogućnosti: studija slučaja kulturnih centara u Republici Hrvatskoj (srce.hr)

Sažetak objavljenog članka na engleskom jeziku dostupan je na poveznici: Between Structural Stickiness and Developmental Opportunities: A Case Study of Cultural Centres in the Republic of Croatia (srce.hr)

Cijeli članak dostupan na hrvatskom jeziku dostupan je na poveznici: link (srce.hr)

Share:
Skip to content