Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH i 60/15 – OUSRH) i  čl. 65. Statuta ( pročišćeni tekst) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano

radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Obvezni uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sociologije znanstveno-istraživačkog usmjerenja, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , iskustvo u radu na znanstvenim projektima, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici obvezno moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis (mail adresa za kontakt, opći podaci i dr),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o znanju engleskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, objavljenim radovima, izlaganjima na znanstvenim ili stručnim skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, itd). Prednost pri izboru imati će pristupnici s poznavanjem istraživačke metodologije iz područja sociologije, iskustvom rada na znanstvenim projektima iz područja kulture, turizma i inovacija, dokazanim znanjem iz područja kulturnih politika, objavljenim radovima iz područja kulture i turizma, osnovnim znanjima za upravljanje projektima i poznavanjem propozicija natječaja Interreg Središnja Europa.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se šalju pisanim putem na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za stručnog suradnika sustavu znanosti i visokom obrazovanju”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Radni odnos bit će zasnovan sa XXX.
26.5.2018.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ime odabranog kandidata izbrisano je sa web stranica Instituta.

Share:
Skip to content