Od 11. do 15. rujna 2023. godine na Inter-univerzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku održana je ljetna škola Political Economies of the Media,  u  organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Sveučilišta u Ljubljani.

Cilj ljetne škole bio je istražiti tradicionalne (npr. vlasništvo, proizvodnja, sadržaj, potrošnja, rad, regulacija) i suvremene (npr. algoritmi, platforme, podaci, umjetna inteligencija) pristupe medijima. Propitivalo se kako kapital i države kontroliraju, reguliraju i formiraju medije (od tradicionalnog tiska do algoritama i softvera) u društvima oblikovanim društvenim nejednakostima. Analizirali su se geopolitički, transnacionalni, nacionalni i institucionalni procesi, strukture javne sfere te uvjeti koji oblikuju korištenje medija i softvera u svakodnevnom životu.

Izlaganja je održalo osam predavača: Christian Fuchs i Thomas Allmer sa Sveučilišta Paderborn u Njemačkoj, Benjamin Birkinbine sa Sveučilišta Nevada u SAD-u, Toni Prug sa Sveučilišta u Rijeci, Kylie Jarrett sa Sveučilišta Maynooth u Irskoj, Jaka Primorac sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Jernej Amon Prodnik i Sašo Slaček Brlek sa Sveučilišta u Ljubljani te Paško Bilić sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose. U ljetnoj je školi sudjelovalo ukupno dvanaest doktoranata iz različitih zemalja uključujući SAD, Kanadu, Veliku Britaniju, Španjolsku, Njemačku, Švedsku, Nizozemsku, Austriju, Sloveniju, Srbiju i Grčku.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici ljetne škole: http://poleconmed.net/

Share:
Skip to content