Dr. sc. Paško Bilić, viši znanstveni suradnik sa Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO) glavni je autor članka pod naslovom ‘Digital news media as a social resilience proxy: A computational political economy perspective’ u časopisu New Media & Society. Časopis je indeksiran u bazama Web of Science i Scopus te rangiran u prvom kvartilu (Q1) u polju sociologije, politologije i komunikacijskih znanosti. Članak je napisan u suradnji s Davidom Dukićem, Lucijom Arambašić, Matejem Gjurkovićem i Janom Šnajderom sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu te Ivom Furmanom sa Sveučilišta Istanbul Bilgi u Turskoj. Istraživanje je nastalo u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (IP-CORONA-2020-04) pod vodstvom dr. sc. Branka Ančića sa Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Sažetak objavljenog članka dostupan je na  engleskom jeziku: LINK

Članak je dostupan na poveznici: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14614448231214149

Share:
Skip to content