Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb temeljem čl. 40., čl. 41. i čl. 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), te čl. 37. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta:

   1. znanstveni savjetnik, prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj,
   2. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologije, u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj, i
   3. viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti, u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj – 2 izvršitelja.

Uvjeti: pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te imati višegodišnje iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, odnosno Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

   • životopis,
   • dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
   • popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje,
   • popis projekata iz područja rada Odjela na kojima su radili.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj šalju se na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Pristupnici u natječaju biti će obaviješteni o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Zagreb, 17. veljače 2016.

Radni odnos bit će zasnovan sa XXX.
26.5.2018.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) imena kandidata izbrisana su sa web stranica Instituta.

Share:
Skip to content