Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40., čl. 41. i čl. 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), te čl. 37. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta), 1 znanstvenik.
Uvjeti: pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje, te popis projekata iz područja rada Instituta na kojima su radili (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu i imenom voditelja projekta).
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj šalju se na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Pristupnici u natječaju biti će obaviješteni o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Radni odnos bit će zasnovan sa XXX.
26.5.2018.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ime odabranog kandidata izbrisano je sa web stranica Instituta.

Share:
Skip to content