Dr. sc. Anamarija Pisarović, znanstvena savjetnica iz IRMO-a je objavila rad u koautorstvu sa Marijom Dragičević Ćurković i Zoricom Krželj-Čolović sa Sveučilišta u Dubrovniku pod nazivom „The Daily Sailing Tours Clients Experience Assessment—The Case of the Elaphite Islands of Dubrovnik, Croatia“. Rad je publiciran u časopisu „Sustainability“, a bavi se istraživanjem iskustva klijenata uslugama jedrenja po Elafitima.

Sažetak rada je dostupan na engleskom  na poveznici: https://www.bib.irb.hr/1268720

Cjeloviti članak dostupan je na poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7360

Share:
Skip to content